Change language / Vaihda kieli
English   Suomi
Walo-Asunnot Oy on 2003 perustettu yleishyödyllinen yhtiö, joka vuokraa asuntoja Valtion asuntolainottamista vuokrataloista.

Asuntojen vuokraus

Toimitusjohtaja

Tarja Kankare

040 757 6158


Tekninen isännöinti

Markus Lappalainen

040 183 3301


SOL Kiinteistöpalvelut

Asiakaspalvelu 24h

020 570 0200


Walo-Asunnot Oy
Kauppurienkatu 23, 5.krs
90100 Oulu Fax 3125601

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen ehdot

LAIN ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA (AHVL 481/95) ER√ĄIT√Ą S√Ą√ĄNN√ĖKSI√Ą SOVELTAEN

1. ASUINHUONEISTON K√ĄYTT√Ė, KUNTO JA KUNNOSSAPITO
*Vuokralainen saa k√§ytt√§√§ asuinhuoneistoa omana tai yhteisen√§ asuntona puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. Jollei siit√§ aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai h√§iri√∂t√§, vuokralainen saa k√§ytt√§√§ huoneistoa yhteisen√§ asuntona my√∂s l√§hisukulaisensa ja puolisonsa l√§hisukulaisen kanssa taikka luovuttaa alivuokrauksena tai muutoin enint√§√§n puolet huoneistosta toisen k√§ytett√§v√§ksi asumiseen. Muussa tapauksessa vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toisen k√§ytett√§v√§ksi. Asuinhuoneiston v√§liaikaisesta luovutuksesta s√§√§dell√§√§n AHVL 18 √ā¬ß:ss√§.
*Huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu. Sopia voidaan myös siitä, että vuokralainen huolehtii vuokrasuhteen johdosta hänen käytössään olevien tilojen ja laitteiden kunnossapidosta tai kiinteistölle kuuluvista velvoitteista, sekä huoneistossa suoritettavista korjaus- tai muutostöistä taikka hoitotoimenpiteistä.
*Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Vuokralaisella on kuitenkin aina oikeus ryhtyä toimenpiteisiin huoneistoa koskevan välittömän vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi.
*Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon. Mikäli huoneisto on uudelleen vuokrattavissa, vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa vuokranantajalle ja vuokralaiselle sopivana aikana. Tupakointi huoneistossa on kielletty.

2. VUOKRAN SUURUUS
*Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä on sovittu. Vuokran tarkistamisesta voidaan sopia ottaen huomioon, mitä indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetussa laissa (1222/94) säädetään. Ehto, jonka mukaan vuokranantaja saa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksen ajankohdan tai määrän on mitätön, jos ei ole myös sovittu perusteesta, jonka mukaan vuokraa saadaan korottaa. Vuokranantajan on ennen korotetun vuokran voimaantuloa kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantuloajankohta.

3. VUOKRAN SUORITTAMINEN
*Vuokra on suoritettava viimeistään vuokrasopimuksessa mainittuna eräpäivänä vuokranantajan osoittamalle pankkitilille. Mikäli vuokraa ei ole maksettu eräpäivänä on vuokranantajalla oikeus periä viivästyskorkoa maksamattomalle summalle korkolain mukaisesti ja periä kohtuulliset huomautuskulut maksuhuomautuksen lähettämisestä/käynnistä.

4.VASTUU VUOKRASOPIMUKSESTA
* Vuokrasopimuksesta ja sen kaikista velvoitteista ja vastuista on yhteisvastuullisesti vastuussa vuokrasopimuksen allekirjoittajat.

5. VUOKRAOIKEUDEN SIIRTO
*Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokraoikeuttaan. Vuokralainen saa ilman lupaa siirtää vuokraoikeuden huoneistossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jommankumman puolison vanhemmalle, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa. Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava tästä kirjallisesti vuokranantajalle.

6. VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
*Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisest√§ p√§iv√§st√§, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita. Vahingonkorvauksista katso AHVL 57√ā¬ß-60√ā¬ß.
*Vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta. Vuokralaiselle on todistettavasti annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste.
*Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokranantajalle on todistettavasti annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus.

7. VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN
*Vuokrasuhteen purkamisilmoitus on annettava todistettavasti ja kirjallisena. Siin√§ on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen p√§√§ttymisen ajankohta, jos vuokrasuhde halutaan p√§√§ttyv√§ksi my√∂hemmin kuin v√§litt√∂m√§sti ilmoituksen tiedoksiannosta. Vuokranantajan purkamisperusteet ovat mm. vuokranmaksun laiminly√∂nti, vuokraoikeuden siirto ilman lupaa, vuokralainen viett√§√§ tai sallii vietett√§v√§n h√§iritsev√§√§ el√§m√§√§, vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti lis√§ksi AHVL 61√ā¬ß:ss√§ s√§√§detyt asiat.

8. VUOKRAVAKUUS
*Vuokravakuus tulee olla maksettuna ennekuin huoneiston hallinta luovutetaan. Vuokravakuudelle ei makseta korkoa ja se palautetaan vuokralaiselle, kun huoneisto on tarkastettu ja todettu olevan samassa kunnossa kuin vuokralaiselle on huoneisto luovutettu ja vuokralainen on suorittanut kaikki huoneistoon kohdistuvat maksunsa (vuokrat, vesimaksut, autopaikkamaksut, pesutupa ym.) vuokranantajalle mahdollisine yliaikakorkoinen ja huomautuskuluineen.

Takaisin