Change language / Vaihda kieli
English   Suomi
Walo-Asunnot Oy on 2003 perustettu yleishyödyllinen yhtiö, joka vuokraa asuntoja Valtion asuntolainottamista vuokrataloista.

Asuntojen vuokraus

Toimitusjohtaja

Tarja Kankare

040 757 6158


Tekninen isännöinti

Markus Lappalainen

040 183 3301


SOL Kiinteistöpalvelut

Asiakaspalvelu 24h

020 570 0200


Walo-Asunnot Oy
Kauppurienkatu 23, 5.krs
90100 Oulu Fax 3125601

Vuokraaminen

Tee vuokrahakemus >>

Vuokrasopimuksen ehdot >>

Varallisuusrajat

Valtioneuvoston päätöksen mukaan arava- ja korkotukivuokra-asuntojen tulorajoista on luovuttu asukkaiden valinnassa 1.4.2008 alkaen. Asukkaat valitaan edelleen sosiaalisen tarkoituksen mukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella. Asukasvalintaperusteet ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot.

Varallisuusrajat Oulussa valtion tukemiin vuokra-asuntoihin

Henkilöluku 1 2 3 4 5
varallisuus (‚ā¨) 34 000 43 000 48 000 59 000 71 000

Vähennykset
Varallisuudesta vähennetään hakijaruokakunnan
yhteenlaskettujen velkojen määrä.

Varallisuus
Varallisuutta ovat esim. hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto.
Näistä tarvitaan hakemuksen liitteeksi luotettava arvio omaisuuden myyntiarvosta (käypä arvo)
ja selvitys lainoista. Myyntiarvon voi pyytää isännöitsijältä, kiinteistönvälittäjältä tai rakennuksen tarkastajalta.

Huomioon otettavasta varallisuudesta voidaan vähentää lähtöpaikkakunnalta sijaitsevan oman asunnon arvo, jos hakijaruokakunta muuttaa työpaikan takia toiselle paikkakunnalle eikä hakijaruokakunnan jäsenten ole tarkoituksenmukaista kulkea päivittäin työmatkaa paikkakuntien etäisyyden tai hankalien kulkuyhteyksien vuoksi.

Tulot
Hakijaruokakunnan tuloina otetaan huomioon ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot laskettuna kuukautta kohti(bruttokuukausitulot) Tuloja ovat esimerkiksi ansiotulot kaikkine lisineen, elatusapu (jos sitä maksetaan puolisolle), eläkkeet, jatkuvana maksettavat tapaturma- ja vakuutuskorvaukset, invalidiraha, pääomatulot ja ulkomailta saatavat tulot.
Luontaisetujen arvona otetaan huomioon verotusarvo. Aikuisopintoraha ja aikuiskoulutustuki lasketaan myös tuloksi.

Selvästi tilapäisiä tulokas kuten asevelvollisen päivärahaa, sotilasavustusta tai koulua käyvien, alle 18-vuotiainen lasten loma-ajan tuloja ei oteta huomioon.

Tuloksi ei myöskään lasketa mm. asumistukea, lapsen elatusapua (jota maksetaan oikeuden päätöksen tai asianmukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella) tai muita vastaavia tuloja.

Hakijaruokakuntien tuloja vertailtaessa otetaan huomioon ruokakunnan koko ja ruokakuntaan kuuluvien lasten lukumäärä